Altrim Estudi d'Arquitectura i Urbanisme
[ca - es - en]


L'estudi | Projectes | Trajectòria Miquel Alvarez Trincado | Contactar i localització | Avís legal | Altrim Publishers

 

L'estudi
 
L'estudi d'arquitectura i urbanisme ALTRIM va ser fundat l'any 1989 per Miquel Alvarez Trincado, com una evolució de la seva trajectòria professional iniciada el 1967 que recull una primera estructura, l'Estudi MAT de 1974. Altrim va representar un pas endavant en la seva filosofia, per tal de donar un servei integral al client en una professió que Alvarez Trincado ja intuïa que es tornava més complexa i necessitava que l'arquitecte, a més a més de ser un bon projectista, posés a l'abast del client un servei integral.

Miquel Alvarez Trincado va formar equips especialitzats en els diferents subsectors immobiliaris, tant en l'àmbit residencial públic i privat, com en el dels equipaments i el terciari; comptant amb professionals al servei de l'arquitectura i del procés constructiu de l'obra. Aquesta estructura s'ha mantingut fins a l'actualitat a ALTRIM, que també ofereix serveis d’urbanisme, d’assessorament en la compra del sòl i integra serveis d’enginyeria pel que fa a l’estructura i les instal·lacions dels edificis, per tal d’aconseguir productes d’alta qualitat, que representin per als nostres clients el màxim grau de satisfacció i rendibilitat.

Durant més de quaranta anys, l'Estudi ALTRIM ha realitzat un gran nombre d'obres de diferents tipologies a Barcelona i diverses poblacions de Catalunya. Actualment i sota la direcció d'Ariadna Alvarez Garreta, l'estudi ha incorporat nous serveis com l'assessoria i gestió patrimonial, i l'àmbit de la rehabilitació i el manteniment dels edificis.
ARQUITECTURA
Oferim serveis integrals d’edificació, tant d’obra nova com de rehabilitació; com és la realització de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) i el manteniment dels edificis. Projectes d'adequació dels edificis a diferents usos o plantejaments més actualitzats, subdivisió d'habitatges, instal·lació d'ascensors i projectes d'adequació de les instal·lacions dels edificis, i la Certificació Energètica d'edificis existents.

URBANISME
El nostre estudi es ramifica dins de la planificació i de la gestió urbanística, oferint els nostres serveis a l'administració pública i al sector privat. Desenvolupem plans urbans integrals i parcials, així com catàlegs de masies i paisatge.

CONSULTORIA TÈCNICA IMMOBILIÀRIA
Incorporem al servei de la comercialització de sòl i la gestió integral d'actius immobiliaris, oferint un assessorament per tal de recuperar, desenvolupar i comercialitzar cada actiu des d'una perspectiva particular i individual. Proporcionem un servei de qualitat, orientat cap a la reducció de costos i millor rendibilitat amb l'objectiu d'optimitzar el projecte, coordinant i gestionant els processos i tràmits durant l'edificació d'una forma integral.

 

Projectes
 
En aquest espai podreu veure els projectes més destacats del nostre estudi. Podeu consultar tots els projectes realitzats fins el moment a aquest mapa de google

 

Conjunts Residencials
Can Picanyol I
Edifici plurifamiliar de 24 habitatges
Superfície construïda: 6.909,12 m2
Any projecte: 1988-1991
Emplaçament: Avinguda de Can Picanyol, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, Manel Pulido
Col·laborador: J.E. Puig Gircós, aparellador
Promotor: Construcciones Pulido S.A.
Bosc de Can Déu
2 edificis plurifamiliars de 84 habitatges
Superfície construïda: 8.316,54m2
Any projecte: 1993 - 1999
Emplaçament: c/de les Palmeres, c/ Salvador Espriu, Sabadell (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: VIMUSA, S.A.
Parc de Mar
edifici plurifamiliar de 215 habitatges
Superfície construïda: 8.508 m2
Any projecte: 1992-1998
Emplaçament: Urbanització Parc de Mar, Sitges (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: EDIFICIO CORCEGA, S.A., MESTAVA, S.A.
Mollet S.A. Garbí
4 edificis unifamiliars en filera de 37 habitatges
Superfície construïda: 1813,58 m2
Any projecte: 1998-2000
Emplaçament: Avda. Teixidors 22-24Avda.Rabassaires 21. Mollet del Vallès
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, T.Garreta Mill, S. Rodriguez García
Promotor: VALLEHERMOSO S.A.
Mas Toi
22 habitatges unifamiliars, 24 habitatges en filera i equipament comunitari
Superfície construïda: 12.394,16 m2.
Any projecte: en curs
Emplaçament: Urbanització Mas Toi. Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Arquitecte: A. Alvarez Garreta, M. Alvarez Trincado
Col·laborador: C. Tanasescu, E. Sentenach arquitectes
Promotor: Augustus Real Estate Investment S.A.

Mollet Estació
4 edificis plurifamiliars de 180 habitatges
Superfície construïda: 44.503,20 m2.
Any projecte: 2002 - 2005
Emplaçament: Ronda de Can Fàbregas 18 a 30, rambla Balmes 45 a 49, 3, 53 ; Mollet del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, T.Garreta Mill, Cinnamond-Torrentó-Sala arquitectes
Promotor: VALLEHERMOSO S.A.
Gelida 1
14 edificis plurifamiliars de 116 habitatges
Superfície construïda: 17.400,62 m2.
Any projecte: 2003 - 2007
Emplaçament: Ronda Nord, Gelida (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, Xavier Palou
Promotor: VALLEHERMOSO S.A.
La Guinardera II Fase 2
5 edificis plurifamiliars de 94 habitatges
Superfície construïda: 15.247,76 m2.
Any projecte: 2004 - 2007
Emplaçament: C/ Ramon Mas 19, C/Roc Rodó 14-16, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laboradors: T. Garreta Mill, arquitecta
Promotor: Vallehermoso División Promoción SAU

 

Habitatges Plurifamiliars
Concili de Trent - Clot de la Mel
2 edificis plurifamiliars de 40 i 70 habitatges
Superfície construïda: 12.037,74m2
Any projecte: 1996 - 1998
Emplaçament: c/ Concili de Trento 40-36, Barcelona.
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, S. Rodriguez
Promotor: Vallehermoso S.A.
Rius i Taulet
Edifici plurifamiliar de 12 habitatges
Superfície construïda: 2.679,73 m2
Any projecte: 1998- 2001
Emplaçament: c/ Rius i Taulet 5-9, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, I. Riera Mas
Promotor: Nova Favencia S.L., Plunova S.L.
Aragó
Edifici plurifamiliar de 66 habitatges
Superfície construïda: 16.748,84 m2
Any projecte: 1998-2001
Emplaçament: c/ Aragó, 469-473, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Rafols Raventós, S.L.
Solà
Edifici plurifamiliar de 46 habitatges
Superfície construïda: 778,91 m2
Any projecte: 1999-2001
Emplaçament: c/ Solà 8-14, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, I. Riera Mas
Promotor: Promociones Martle S.A.
Sepúlveda
Edifici plurifamiliar de 46 habitatges
Superfície construïda: 11.108,67m2.
Any projecte: 2000 - 2005
Emplaçament: c/ Sepúlveda 160, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, I. Riera Mas
Promotor: Rafols Raventós, S.L.
Viladomat
Edifici plurifamiliar de 36 habitatges
Superfície construïda: 10.163,64m2.
Any projecte: 2002 - 2006
Emplaçament: c/ Viladomat 310-314, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, I. Riera Mas
Promotor: Rafols Raventós, S.L.
Taulat 22@
2 edificis plurifamiliars amb un total de 120 habitatges
Superfície construïda: 18.753,10m2.
Any projecte: 2003 -2005
Emplaçament: Passeig de Taulat, 221-239, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, T.Garreta Mill
Promotor: Vallehermoso S.A.
Carreras
Edifici plurifamiliar de 31 habitatges
Superfície construïda: 10.115,70m2.
Any projecte: 2003 - 2006
Emplaçament: c/ Carreras 12-14, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, J. Trias de Bes
Col·laborador: A. Alvarez Garreta, arquitecta
Promotor: Residencial Pedralbes-Carreras, S.L.
Via Augusta
Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 10 habitatges
Superfície construïda: 981,79m2.
Any projecte: 2004 - 2006
Emplaçament: Via Augusta 95, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, J. Trias de Bes
Col·laborador: C. Gracía (TDB Arquitectura), E.Sentenach i A. Alvarez Garreta arquitectes
Promotor: Torre Bonanova Grup Immobiliari
Mas Rampinyo
Edifici plurifamiliar amb un total de de 54 habitatges
Superfície construïda: 7.329,25 m2
Any projecte: 2005 - 2007
Emplaçament: c/ Marià Fortuny 13-15, Montcada i Reixach (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Construcciones Reixach, S.L.
La Guinardera II HPO
2 edificis plurifamiliars de 64 habitatges
Superfície construïda: 17.113,58 m2.
Any projecte: 2005 - 2007
Emplaçament: Avinguda de Can Ballet 46-48-50, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, J.Pahisa Duarte
Col·laborador: T. Garreta Mill, arquitecta
Promotor: Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallés (PROMUSA)
Les Teixoneres
Edifici plurifamiliar amb un total de 32 habitatges
Superfície construïda: 8.977 m2
Any projecte: 2005-2008
Emplaçament: c/ Santander 44-48, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: CLARI Projectes Inmobiliaris S.A.
Palma Sant Genís
Edifici plurifamiliar de 6 habitatges
Superfície construïda: 1.096,73 m2.
Any projecte: 2007 - 2011
Emplaçament: c/ de la Palma de Sant Genis 19, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: T. Garreta Mill, arquitecta
Promotor: FLONET-97 S.L.
Coll i Vehí
Edifici plurifamiliar de 3 habitatges
Superfície construïda: 330,90 m2.
Any projecte: 2007-2011
Emplaçament: c/ Coll i Vehi 50, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, Alsan Arquitectes S.L., A. Alvarez Garreta
Col·laborador: T. Garreta Mill, arquitecta
Promotor: VINERVA SYSTEM S.L.

 

En filera
Pla del Vinyet
22 Habitatges unifamiliars en filera
Superfície construïda: 6.246,23 m2
Any projecte: 1985-88
Emplaçament: c/ Sant Josep 12-14, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: EDIFICIOS FORCALL S.A.
Passeig Olabarria
4 Habitatges unifamiliars en filera
Superfície construïda: 1.587,85 m2
Any projecte: 1993-97
Emplaçament: Paseig Olabarría 36-44, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: SERLIMEX, S.A.
Passatge Piquer
8 Habitatges unifamiliars en filera
Superfície construïda: 1.156,93 m2.
Any projecte: 2001- 2004
Emplaçament: Passatje Piquer 29, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: VINCA PROJECTES INMOBILIARIS

 

Habitatges Unifamiliars
Cardedeu
Habitatge unifamiliar aïllat
Any projecte: 1993-95
Emplaçament: c/ Cardedeu, 35. Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador I. Assens Borda, aparelladora
Promotor: F. Martínez Ballesteros
Sant Elm
Habitatge unifamiliar aïllat
Any projecte: 2000-2003
Emplaçament: c/ Sant Elm 31, Sant Feliu de Guixols (GIRONA)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: CRESCENT S.A.
Pomaret
3 habitatges unifamiliars aïllats
Any projecte: 2001 - 2006
Emplaçament: c/ Terré 21-25, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado, I. Riera Mas
Col·laborador: A.Alvarez Garreta, arquitecta
Promotor: Atly 2001 S.L.
Casa Marco Moliner
Habitatge unifamiliar aïllat
Any projecte: 2003-2005
Emplaçament: Urb. Riera Nova Parc 19 c/Magdalena Corcoll 6. Molins de Rei
Arquitecte: E.Sentenach i A. Alvarez Garreta
Promotor: V. Marco i A. Moliner

 

Equipaments i oficines
Acadèmia Adams
Centre Docent
Any projecte: 1985- 2005
Emplaçament: c/ Bailen 126 baixos. Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: J.E. Puig Gircós, aparellador
Promotor: Centre d'Estudis Adams
Asepeyo
Reforma de façanes i vestíbul d’edifici existent
Any projecte: 1986-1996
Emplaçament: Via Augusta 36, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: M. Alonso Arias, arquitecta; J.E. Puig aparellador
Promotor: Mutua Asepeyo
Accessos Guttmann
Accessos a la Clínica Guttman
Any projecte: 1988-89
Emplaçament: c/ Garcilaso 57, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: T. Garreta Mill, arquitecta; J.E. Puig Gircós, aparellador
Promotor: Fundació Institut Guttmann
Ronda Sant Antoni
Edifici d'Oficines
Any projecte: 1991 -1993
Emplaçament: Rda. Sant Antoni, 36-38. Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: I.Assens Borda, aparelladora
Promotor: SUSANMAR S.A.
Consultoris Externs Corachan
Consultoris externs clínica
Any projecte: 1996-1998
Emplaçament: c/ Gironella 6-8, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: Assens Borda, aparelladora
Promotor: Immosol Projectes Immobiliaris S.L.
Euroresidencias Les Corts
Residència geriàtrica, centre de dia i centre cívic municipal
Any projecte: 2001 - 2004
Emplaçament: c/ Evarist Arnús 32, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: TESTA INMUEBLES EN RENTA. VALLEHERMOSO, S.A.
Euroresidencia Sagrada Família
Residència geriàtrica
Any projecte: 2002-2005
Emplaçament: c/ Mallorca 459-463, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: T. Garreta Mill, arquitecta
Promotor: Euroresidencias Gestión S.A., Testa Inmuebles en Renta S.A.
Sanitas Residencial Consell de Cent
Residència geriàtrica
Any projecte: 2006 - 2007
Emplaçament: c/ Consell de Cent, 210-212. Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: TESTA INMUEBLES EN RENTA
Besora
Poliesportiu
Any projecte: 2009-2010
Emplaçament: c/ dels Ferrers s/n, Santa Maria de Besora (Barcelona)
Arquitecte: Ariadna Alvarez Garreta
Promotor: Ajuntament de Santa Mª Besora

 

 

Trajectòria Miquel Alvarez Trincado
 
Miquel Avarez Trincado, Doctor arquitecte (Barcelona, 1939-2008)

La trajectòria professional de Miquel Alvarez Trincado es va iniciar el 1963, quan encara era un estudiant d’arquitectura a l’Escola de Barcelona (ETSAB), amb uns habitatges a Castelldefels (Barcelona). Es va llicenciar el 1965 i va obtenir el títol de doctor arquitecte el 1969, i fins 1973, serà professor associat de projectes de tercer i de cinquè curs. A partir d’aquell moment es dedicarà exclusivament al seu estudi, una intensa tasca que va desenvolupar amb gran dedicació, rigor i passió durant 45 anys.

La seva obra es pot classificar en tres etapes que resumeixen una llarga trajectòria projectant i construint arquitectura, al capdavant d’un estudi que amb els anys esdevindrà una complexa estructura amb la qual va ser capaç de fer donar resposta a una gran quantitat d’encàrrecs.

Durant la primera etapa (1963 - 1973) crea i desenvolupa un llenguatge personal influenciat per la tradició italiana de Milà (sobretot dels arquitectes I. Gardella i V. Magistretti) i per F.Ll.Wright (el seu gran mestre juntament amb Louis I.Kahn), però també pel moviment del brutalisme anglosaxó i la psicodèlia dels Beatles. És la seva etapa més brillant com a creador, on participa a les publicacions d’arquitectura del moment, com molts dels seus col·legues de l’Escola de Barcelona, del qual n’és clarament un exponent “no oficial”.
Les obres més significatives d’aquest període són la casa Belda (Valldoreix, Barcelona), la casa Castro (Calvià, Mallorca), l’edifici d’habitatges al c/de la Marina (Castelldefels), l'edifici d'oficines a la plaça de Sant Roc (Sabadell), l'Hospital Evangèlic (Barcelona), i la casa Garreta-Mill (Altafulla, Tarragona).

La segona etapa (1974 - 1983) es caracteritza per la seva marxa de l'Escola d'Arquitectura i la dedicació en exclusiva al despatx, on començarà a tenir molta feina per part d'una clientela que comença a prosperar al país, els promotors immobiliaris. Declinarà continuar treballant per a l'administració pública després d'haver estat arquitecte municipal durant tres anys a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Barcelona). Els habitatges unifamiliars deixaran pas als edificis plurifamiliars i les noves tipologies residencials, alhora que s'incorporen al despatx nous professionals i col·laboradors, assumint cada cop més protagonisme.
Les obres més significatives d'aquest període són els habitatges al c/Déu i Mata (Barcelona), els habitatges en filera a Sant Just Desvern i Sant Cugat, i els conjunts residencials a Can Déu (Sabadell) o Sa Garbí (Mollet del Vallès).

La darrera època (1984 - 2008) significarà d'alguna manera, un retorn als estímuls inicials amb la recerca de la innovació amb les tipologies i el gust per expressar un llenguatge personal a la façana amb els materials. El despatx es trasllada a la seva ubicació actual i es consolidarà com ALTRIM, la societat professional que desenvoluparà projectes també per a la seva filial Crescent. Aquesta societat, juntament amb socis externs, promouran projectes que permetran a Alvarez Trincado controlar millor els encàrrecs sense i portar a terme la seva arquitectura sense interferències.
Les obres més significatives d'aquest període són els habitatges al barri de les Corts (c/Solà) i al c/Taulat del Poblenou (Barcelona), els habitatges unifamiliars al c/Pomaret (Barcelona) i a Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols); les residències geriàtriques i els edificis d'habitatges a l'Eixample de Barcelona (c/Mallorca, Consell de Cent, Castillejos, Sepúlveda, Viladomat, Vilamarí), i els conjunts residencials de La Guinardera a Sant Cugat del Vallès.
Projectes destacats
Habitatges Plurifamiliars
Rio Rosas
Habitatges de lloguer
Superfície construïda: 647 m2
Any projecte: 1966-68
Emplaçament: c/Ríos Rosas, 14 Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: privat
Apartaments La Marina
Apartaments de Segona residència
Superfície construïda: 861 m2
Any projecte: 1966-68
Emplaçament: Passeig de la Marina, Castelldefels (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: comunitat de propietaris
Sant Genís dels Agudells III
Habitatges públics
Superfície construïda: 2.911,55 m2
Any projecte: 1970-73
Emplaçament: Carrer de Cànoves 94-96, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Cooperativa d’Habitatges Sant Genís dels Agudells
Apartaments La Sabinosa
Apartaments de Segona residència
Superfície construïda: 1.356,66 m2
Any projecte: 1969-79
Emplaçament: 1969-79 Carretera N-340, La Sabinosa (Tarragona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Infiesa S.A.
Edifici Torrent Gornal
Edifici plurifamiliar d'habitatges
Superfície construïda: 4.222,60 m2
Any projecte: 1970-71
Emplaçament: Plaça Blas Infante, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: privat
Edifici Concepció Arenal
Edifici plurifamiliar d'habitatges
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Edifici Aribau
Edifici plurifamiliar d'habitatges
Superfície construïda: 2.877 m2
Any projecte: 1971-74
Emplaçament: c/ dels Madrazo 72-76, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Bezinco S.A
Apartaments Muntaner
Habitatges de lloguer
Superfície construïda: 1.054 m2
Any projecte: 1972-73
Emplaçament: c/ de Muntaner 497, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: A.Costa arquitecte
Promotor: Infiesa S.A.
Apartaments La Granada
Edifici plurifamiliar d'habitatges
Superfície construïda: 3.488,90 m2
Any projecte: 1974-78
Emplaçament: c/ de La Granada del Penedés 14-16, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: Toni Pericó arquitecte
Promotor: privat
Edifici Dracma
Edifici plurifamiliar de 216 habitatges
Superfície construïda: 17.514,82 m2
Any projecte: 1974-1980
Emplaçament: c del Taquígraf Garriga 91-99, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: A.Costa arquitecte
Promotor: Boras S.A.
Edifici Meridiana
Edifici plurifamiliar de 60 habitatges
Superfície construïda: 6.682,82 m2
Any projecte: 1974
Emplaçament: Avinguda Meridiana 349-353, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: Toni Pericó, M. Alonso arquitectes
Promotor: Prosuper S.A.
Edifici Consell de Cent
Edifici plurifamiliar de 16 apartaments i 16 despatxos
Superfície construïda: 2.358,56 m2
Any projecte: 1975-77
Emplaçament: c/ Consell de Cent 254, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Bezinco S.A
Edifici Bonanova
Edifici plurifamiliar de 54 habitatges
Superfície construïda: 4.738,54 m2
Any projecte: 1975-76
Emplaçament: c/ Pau Alcover 39-45, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Promoción de Comunidades y Pisos S.A.

 

Habitatges Unifamiliars
Cases Rosàs
2 habitatges unifamiliars aïllats de lloguer
Superfície construïda: 234,94 m2
Any projecte: 1966-67
Emplaçament: Urbanització Can Majó, Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: privat
Casa Castro
Habitatge unifamiliar aïllat
Superfície construïda: 225,33 m2
Any projecte: 1966-67
Emplaçament: Calvià (Mallorca, Illes Balears)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: privat
Casa Belda
Habitatge unifamiliar aïllat
Superfície construïda: 106,75 m2
Any projecte: 1968-69
Emplaçament: Rambla del Jardí, Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: privat
Casa Garreta
Habitatge unifamiliar aïllat
Superfície construïda: 134,30m2
Any projecte: 1967-69
Emplaçament: Costa d'en Rigalt, Altafulla (Tarragona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: T.Garreta Mill arquitecta
Promotor: privat
Pepperland House
Dispensari i habitatge
Superfície construïda: 149,55 m2
Any projecte: 1970-71
Emplaçament: Passatge del Comerç, Soses (Lleida)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Ajuntament de Soses
Cases Mill-Aran
2 habitatges unifamiliars aïllats
Superfície construïda: 456 m2
Any projecte: 1972-76
Emplaçament: Carrer de les Eres 6-8, 10. Altafulla (Tarragona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: privat
Casa Condal
Habitatge unifamiliar aïllat
Any projecte: 1978-1981
Emplaçament: Urbanització La Coma Fosca, Alella (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: M. Alonso Arias arquitecta
Promotor: privat

 

Equipaments i oficines
Hospital Evangèlic
Clínica hospitalària
Superfície construïda: 1.545,55 m2
Any projecte: 1969-71
Emplaçament: Carrer de les Camèlies 13-17, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Patronat de la Infermeria Evangèlica de Barcelona
Edifici Sant Roc
Edifici d'oficines de lloguer
Superfície construïda: 2.957,30m2
Any projecte: 1968-70
Emplaçament: Plaça de Sant Roc 17, Sabadell (Barcelona)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: PIPRA S.A.
Equipament cultural a Soses
Equipament públic, sala polivalent
Superfície construïda: 736m2
Any projecte: 1970-72
Emplaçament: Avinguda del Riu, Soses (Lleida)
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Promotor: Ajuntament de Soses
Edifici Còrsega
Edifici d'oficines de lloguer
Superfície construïda: 1.320 m2
Any projecte: 1976-79
Emplaçament: carrer Còrsega 95, Barcelona
Arquitecte: M. Alvarez Trincado
Col·laborador: A.Martínez García aparellador
Promotor: Inmobiliaria Catharsis S.A.
Despatx Capità Arenas
Despatx Manuel Girona

 

 

Contactar i localització

Posa't en contacte amb nosaltres i t'atendrem amb molt de gust. Omple el següent formulari:

Persona de contacte
Correu electrònic
Telèfon
En què et podem ajudar?

  He llegit i accepto les condicions legals

Passeig de Manuel Girona, 55 baixos 2ª
08034 Barcelona

Per telèfon al 93 204 08 08 o al 646 954 743
Per correu electrònic altrim@altrim.net ;

L'estudi | Projectes | Trajectòria Miquel Alvarez Trincado | Contactar i localització | Avís legal | Altrim Publishers